“Mới sinh con được 6 tháng thì tôi bị tắt sữa, may nhờ sử dụng sản phẩm mà tôi đã về sữa, và có thể cất giữ sữa mẹ, để những lúc bận rộn, chồng tôi có thể cho con bú.”